Bayer Garden Zato® 50 WG – skvrnitost listů, rez a padlíZato® 50 WG
fungicidní přípravek proti houbovým chorobám určený k ochraně okrasných rostlin (skvrnitosti listů, rzí, padlí, …), jabloní (strupovitost a padlí), révy vinné (padlí, peronospora, šedá hniloba,…) s dlouhodobým účinkem. Je odolný dešti a poskytuje ochranu na povrchu (chrání rostlinná pletiva proti infekcím a zároveň je trvale chráněna proti smyvu srážkami) i uvnitř rostliny.

Přinášíme rady, typy a informace pro všechny milovníky zahrádkaření a pěstování.
vysev.cz

Zanechte komentář